Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies & Ochrany osobních údajů

Účely zpracování:

Základní informace o zpracování osobních údajů

Ke snížení rizika zneuživáni osobních údaju nenabizime prími kontakt přes webove rozhrani. Pisemny kontakt je vždy e-mailem přes vámi zvolené e-mailove rozhrani. Z toho důvodu take nemusime použivát žádné cookies, což dále znižuje riziko datového úniku. Zpracování osobních údajů je dáno zákonnou povinností, oprávněným zájmem správce či informovaným souhlasem. Které údaje podléhají informovanému souhlasu (viz Informovaný souhlas). Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti se předávají osobám pouze na základě zákonné povinnosti. Délka zpracovávání a uchovávání osobních údajů získaných na základě zákonné povinnosti se řídí daným zákonem. Pokud v zákoně není uvedeno jinak, zpracovávají se údaje po nezbytně nutnou dobu.

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům

Osobní údaje nepředáváme nikomu, nejsme-li k tomu ze zákona povínní.

Práva subjektů údajů

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

  1. Přijetí žádosti
  2. Identifikace žadatele
  3. Vyhodnocení žádosti
  4. Rozhodnutí o žádosti
  5. Výkon rozhodnutí
  6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Slovníček pojmů